Omejitev starševske skrbi je resen ukrep, ki posega v vašo pravico do družinskega življenja. Omejitev je zakonita le, če jo dovoli zakon, če je otrok ogrožen in če se z njo varuje interes otroka. Ukrepe za zaščito interesa otroka izvaja sodišče.

Sodišče se ravna po načelu najmilejšega ukrepa, kar pomeni, da vas mora kot starša pri izvajanju starševske skrbi čim manj omejiti, če je tako mogoče dovolj zavarovati interes otroka.
Sodišče mora pri odločanju o ukrepu za zaščito koristi otroka upoštevati otrokovo mnenje, če je sposoben razumeti njegov pomen in posledice.

Pogoji

Sodišče vam lahko starševsko skrb nad otrokom omeji in odloči o posameznih vidikih vaše starševske skrbi, ki jih bo omejilo. Tako lahko odloči le, če je otrok ogrožen in bo s takim dejanjem poskrbljeno za njegov interes. Omejitev skrbi mora biti časovno omejena, običajno na največ eno leto. Te pogoje določa Družinski zakonik. Omejitev starševske skrbi mora biti zakonita, sicer krši vašo pravico do družinskega življenja.

primer Starševska skrb je lahko omejena, če obstajajo resni razlogi, zakaj za otroka ne morete skrbeti. Omejena je lahko tudi če obstajajo resni razlogi za sum, da otrok trpi zaradi nasilja ali da je njegovo zdravje ali življenje drugače ogroženo med izvajanjem vaše starševske skrbi.

Posledice

Del starševske skrbi, ki vam je bil omejen, bo izvajal drug starš. Če to ni mogoče ali pa je bila starševska skrb omejena obema staršema, sodišče določi skrbnika za zastopanje otroka v obsegu izrečene omejitve.

Sprememba okoliščin in obnova

Od sodišča lahko zahtevate vnovično presojo razmer in razveljavitev omejitev vaše starševske skrbi, če so se okoliščine in razlogi za odločitev o omejitvi spremenile.

Preberite več o različnih vidikih, o katerih je treba presoditi pri odločanju o podaljšanju skrbniške pravice in vrnitvi otroka v družino.

Odvzem otroka strašem

Sodišče odvzame otroka staršem in ga namesti pri drugi osebi, v rejništvo ali v zavod, če je otrok ogrožen, če je njegove koristi mogoče dovolj zavarovati le z odvzemom in če okoliščine primera kažejo, da bodo starši po določenem času vnovič lahko prevzeli skrb za njegovo vzgojo in varstvo.

Ukrep odvzema otroka lahko traja največ tri leta.

Odvzem starševske skrbi

Sodišče enemu ali obema od staršev odvzame starševsko skrb, če je otrok ogrožen in iz okoliščin primera izhaja, da ne kaže, da bi lahko (ali bosta) vnovič prevzela skrb za njegovo vzgojo in varstvo.

Preberite več o odvzemu starševske skrbi.

Do katerih kršitev človekovih pravic lahko pride?

Nezakonita začasna omejitev starševske skrbi lahko krši vašo pravico do družinskega življenja. Zavlačevanje pri izvrševanju sodbe, ki razveljavlja začasno omejitev starševske skrbi, lahko prav tako krši vašo pravico do družinskega življenja kot tudi pravico do poštene obravnave.

Če je objektivni vidik osebnosti starša, na primer pripadnost posamezni veroizpovedi, rasi ali spolni usmerjenosti, odločilni dejavnik za začasno omejitev starševske skrbi, lahko krši prepoved diskriminacije in neenakega obravnavanja.

Preberite več o tem, ali vam je bila starševska skrb zakonito omejena

Preberite več o tem, kako se pritožiti in s tem zaščititi svoje pravice.

Gradiva

Nazadnje posodobljeno 25/01/2024