Kako delimo človekove pravice?

Človekove pravice sestojijo iz različnih pravic in svoboščin, ki jih lahko tematsko razdelimo v dve glavni skupini: državljanske in politične ter socialne in ekonomske.

A ker so vse človekove pravice povezane in soodvisne, lahko odvzem ene pravice ali svoboščine pomeni tudi poseg v ostale.

Državljanske in politične pravice

Državljanske in politične pravice primarno varujejo posameznika_co pred državo in njenim prekomernim in neutemeljenim poseganjem v njegovo_njeno življenje. V svojem temelju zagotavljajo človeku varnost in polno sodelovanje v družbenem in političnem življenju, zato mora država zagotoviti popolno spoštovanje vseh državljanskih in političnih pravic.

Socialne in ekonomske pravice

Socialne in ekonomske pravice zagotavljajo okoliščine, v katerih lahko vsaka oseba poskrbi za svoje osnovne ekonomske in družbene potrebe in s tem za svojo dobrobit. Države morajo sprejeti vse ukrepe za polno uresničitev socialnih in ekonomskih pravic.

A zagotavljanje in varovanje vseh omenjenih pravic zahteva veliko sredstev, ki jih nekatere države nimajo na razpolago. Teh okoliščin, kakor koli, ni mogoče uporabiti kot izgovo za pasivnost. Države imajo dolžnost varovati te pravice in zagotavljati najvišji možni standard v okviru svojih kapacitet. Izkazovati morajo tudi pripravljenost za nadaljnje izboljšanje socialnega in ekonomskega položaja ljudi. 

Raziščite nekatere najpomembnejše pravice v naslednjih sklopih:

Nazadnje posodobljeno 31/01/2024