Kaj so človekove pravice?

Človekove pravice so temeljni standardi, ki varujejo možnosti za varno in dostojno življenje.

Človekove pravice varujejo naša življenja in naša telesa ter nam omogočajo, da živimo kot svobodni ljudje in da se ukvarjamo z različnimi dejavnostmi – da se izražamo, da pridobivamo novo znanje, da se srečujemo s prijatelji, somišljeniki itn.

Opredeljene in zaščitene so s predpisi.  

V Sloveniji so človekove pravice najbolj splošno opredeljene v Ustavi Republike Slovenije. Obstajajo pa tudi drugi predpisi, ki podrobneje razložijo, kaj pomeni vsaka izmed pravic ter kaj je dovoljeno in kaj prepovedano.

primer V Ustavi piše, da se imamo pravico pritožiti na odločitve sodišč. Kako to storiti v konkretnem primeru pred pravdnim sodiščem pa pojasnjuje Zakon o pravdnem postopku.

Preverite svoje znanje

Vodnik ponuja možnost, da pred uporabo ali po njej preverite svoje znanje o človekovih pravicah z reševanjem testov, ki obravnavajo različne teme.

Preberite več o človekovih pravicah in raziskujte spodnje teme:

Gradiva

Nazadnje posodobljeno 16/12/2022