Kateri so temeljni dokumenti o človekovih pravicah?

Na področju človekobih pravic bi bili lahko določeni nacionalni in mednarodni dokumenti o človekovih pravicah lahko pomembni za vas.

Slovenski

V Sloveniji so človekove pravice zapisane v najvišjem pravnem aktu - v Ustavi Republike Slovenije. Drugo poglavje Ustave vsebuje številne pomembne pravice. 

Podrobneje so človekove pravice opredeljene v zakonih.

primer Zakon o kazenskem postopku vsebuje določbe, ki zagotavljajo spoštovanje človekovih pravic v kazenskem postopku. Zakon o medijih opredeljuje svobodo izražanja medijev.

Evropski & mednarodni

Slovenija je podpisala nekaj pomembnih mednarodnih dokumentov s področja človekovih pravic, ki jo zato tudi zavezujejo.

Nekateri izmed njih so bolj splošni in vsebujejo širok katalog človekovih pravic. To so:

Gradiva

Nazadnje posodobljeno 04/02/2024