Kdo varuje človekove pravice?

Država je glavni garant človekovih pravic. V kolikor nacionalni sistem zaščite ne zadostuje za rešitev problema, obstajajo mednarodne institucije, ki nadzorujejo in uveljavljajo obveznosti držav na področju človekovih pravic.

Država in Varuh človekovih pravic

Ker je država glavni porok človekovih pravic, mora prav ona zagotavljati spoštovanje in varovanje človekovih pravic na njenem ozemlju. Človekove pravice je treba spoštovati in jih upoštevati pri odločanju in delovanju vseh državnih institucij - sodišč, organov kazenskega pregona, vladnih organov, organov lokalnih skupnosti itd. Obenem spoštovanje in zaščito pravic v državi nadzoruje tudi Varuh človekovih pravic v Sloveniji.

Ustavno sodišče Republike Slovenije presoja, ali različni zakoni in predpisi državnih institucij tudi ne kršijo človekovih pravic.

Preberi več o Varuhu človekovih pravic.

Preberi več o Ustavnem sodišču.

Evropske in mednarodne institucije

Kadar je država odgovorna za kršitve človekovih pravic, njen nacionalni sistem zaščite pogosto ne zadostuje reševanju problema. Zato obstaja več mednarodnih institucij, ki nadzorujejo in zagotavljajo spoštovanje obveznosti varstva človekovih pravic v državah. Takšne institucije so lahko mednarodna sodišča (npr. Evropsko sodišče za človekove pravice) in drugi (npr. Evropski odbor za preprečevanje mučenja).

Preberite, katere institucije so vam dostopne kot posamezniku_ci.

Organizacije za zaščito človekovih pravic

Poleg vladnih, evropskih in mednarodnih institucij, spoštovanje človekovih pravic spremljajo tudi nacionalne in mednarodne nevladne organizacije. Najpogosteje gre za zasebne neprofitne organizacije, ki zagovarjajo določene pravice na različnih ravneh, nudijo pravno pomoč žrtvam kršitev človekovih pravic in/ali organizirajo kampanje ozaveščanja. Številne nevladne organizacije po vsem svetu so prispevale ogromen delež v boju za spoštovanje človekovih pravic.

Preberite več o tem, katere organizacije delujejo na področju človekovih pravic v Sloveniji.

Nazadnje posodobljeno 04/02/2024