Društvo SOS

Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja je nevladna, neprofitna in humanitarna organizacija. Poslanstvo društva je nuditi osebam, predvsem ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje, zaščito in podporo, ter izobraževati in ozaveščati javnosti o ničelni toleranci do nasilja.

Kako vam lahko pomaga

Društvo svoje poslanstvo uresničuje z informiranjem, psihosocialno podporo in zaščito žensk in otrok, ki so žrtev nasilja, z inovativnimi družbenimi kampanjami, z usposabljanji in izobraževanji za strokovno in širšo javnost, z vzpostavljanjem partnerstev, ki vplivajo na zakonodajni okvir, ter s postavljanjem vprašanja nasilja na podlagi spola na agendo kot resnično, relevantno, nujno in pomembno za vse.

 

Društvo SOS nudi:

  • SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja: 24-urna svetovalna telefonska linija SOS telefon (080 11 55), svetovanje po elektronski pošti (drustvo-sos@drustvo-sos.si) in chatu

  • Socialno zagovorništvo: prijava nasilja in posredovanje na institucijah
  • Zatočišče za ženske in otroke - žrtve nasilja: vključuje še dve dislocirani stanovanjski enoti
  • Zatočišče za ženske in otroke - žrtve nasilja II, prilagojeno za gibalno ovirano osebo
  • Psihosocialno in psihološko pomoč: ženskam in otrokom, žrtvam nasilja v družini in žrtvam spolnih zlorab

Sestavni del programov je tudi ozaveščanje in informiranje strokovne in splošne javnosti ter sooblikovanje politik.

Več informacij in kontakt

drustvo-sos.si
drustvo-sos@drustvo-sos.si
+386 1 544 35 13
+386 1 544 35 14

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja
p. p. 2726
1001 Ljubljana
Slovenija

Vodnik po človekovih pravicah

Evropska platforma za izobraževanje o človekovih pravicah