Društvo za nenasilno komunikacijo (DNK)

Društvo za nenasilno komunikacijo (DNK) je nevladna, neprofitna in humanitarna organizacija, ki se ukvarja s problematiko nasilja nad ženskami in otroki, medvrstniškim nasiljem ter s preprečevanjem nasilja in z blaženjem njegovih posledic.

Kako vam lahko pomaga

DNK se zavzema za aktivno preprečevanje nasilja in ponuja smernice za učenje veščin nenasilne komunikacije in reševanje konfliktov v medosebnih odnosih.

Za žrtve nasilja: DNK ponuja širok nabor storitev, kot so varna hiša za ženske, socialno zagovorništvo, pravna pomoč in spremljanje, skupino za samopomoč, pomoč v primerih spolnega nasilja itd.  

Za otroke: individualno svetovanje, skupinsko delo.

Za storilce: individualno svetovanje in usposabljanje za socialne veščine.

Za širšo javnost: informiranje, svetovanje, izobraževalne dejavnosti, predavanja, okrogle mize, publikacije, raziskovanje, objava člankov in prispevkov o nasilju in nenasilni komunikaciji ...

Več informacij in kontakti

www.drustvo-dnk.si
IG: drustvo_dnk
FB: @drustvozanenasilnokomunikacijo
YouTube: Drustvo za nenasilno komunikacijo

Ljubljana
info@drustvo-dnk.si
+386 1 4344822
+386 31 770 120

Društvo za nenasilno komunikacijo
Vojkova cesta 1 
1000 Ljubljana 
Slovenija

Enota Koper
dnk.koper@siol.net
+386 5 6393 170
+386 31 456 098

Društvo za nenasilno komunikacijo
Vojkovo nabrežje 10
6000 Koper
Slovenija

Vodnik po človekovih pravicah

Evropska platforma za izobraževanje o človekovih pravicah