PIC - Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja

Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC) je nevladna organizacija, ki se ukvarja z varstvom človekovih pravic in okolja. Posameznikom, ranljivim skupinam in nevladnim organizacijam zagotavljajo pravno podporo pri uveljavljanju in varstvu njihovih pravic ter krepitvi njihovega položaja v družbi.

Kako vam lahko pomaga

Zaščita ranljivih skupin 

PIC zagotavlja podporo ranljivim skupinam (invalidom, žrtvam nasilja v družini, žrtvam trgovine z ljudmi, starejšim) pri različnih vrstah pravne pomoči. V primerih kršitev temeljnih pravic pomagajo s svetovanjem, vlaganjem pravnih sredstev in predlogi sprememb zakonodaje. Aktivno si prizadevajo za nediskriminatorno obravnavo ranljivih oseb in za zaščito pred diskriminacijo.

Zaščita prosilcev za azil, beguncev, tujcev, migrantov

PIC vam nudi pravno svetovanje in informacije o vašem statusu, zaščiti ter dostopu do socialnih, ekonomskih in drugih pravic.

Poleg tega se ukvarjajo z učinkovitim pravnim varstvom okolja.

Dejavnosti

  • Pravna pomoč posameznikom in nevladnim organizacijam
  • Informiranje in usposabljanje različnih ciljnih skupin glede njihovih pravic in položaja v družbi
  • Vključevanje v procese oblikovanja politik in odločanja
  • Spodbujanje civilnega dialoga

Več informacij in kontakti

pic.si
pic@pic.si
+386 1 521 18 88

PIC - Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja 
Metelkova 6 
1000 Ljubljana 
Slovenija

Vodnik po človekovih pravicah

Evropska platforma za izobraževanje o človekovih pravicah