Ko vas privedejo v policijsko pridržanje, morate poznati nekaj pomembnih pravic. Policija vas je o teh pravicah dolžna poučiti.

Pomembno je vedeti, da imate pravico do:

  • obveščenosti o razlogih za policijsko pridržanje in obtožbe proti vam
  • molka in neposredovanja informacij, ki bi jih lahko v sodnem postopku uporabili proti vam
  • posveta z zagovornikom
  • obvestitve vaših bližnjih ali delodajalca o prijetju

O tem razdelku

V tem razdelku bo pojasnjeno, kaj te pravice v resnici pomenijo in kdaj morate biti o njih poučeni.

Vodnik po človekovih pravicah

Evropska platforma za izobraževanje o človekovih pravicah