Policijsko pridržanje

Osebi, za katero se sumi, da je storila kaznivo dejanje, je mogoče odvzeti prostost in jo odpeljati v policijsko pridržanje. Vendar pa mora biti prijetje izvedeno zakonito in ob spoštovanju človekovih pravic.

Če ima policija utemeljene razloge za sum, da ste storili kaznivo dejanje, vas lahko pridrži. V takih primerih vas lahko brez posebnega dovoljenja sodnika pridrži v policijskem pridržanju največ 48 ur. Po preteku tega časa morate biti izpuščeni ali pa preiskovalni sodnik odredi nadaljnje pridržanje.

Več o natančnih razlogih za policijsko pridržanje lahko preberete v Zakonu o kazenskem postopku.

Policijsko pridržanje ljudem odvzame prostost kar pomeni, da se lahko zato počutijo še posebej nemočne in ranljive. Iz tega razloga policija ne sme nikogar pridržati samovoljno, brez zakonitega razloga.

O tem Vodniku

V tem Vodniku bodo razložene situacije, v katerih vam lahko odvzamejo prostost in odpeljejo v policijsko pridržanje. Predstavljen je postopek odvzetja prostosti in pridržanja, osnovne pravice, ki jih v policijskem pridržanju uživate, prostori pridržanja, postopki ravnanja v tem času in kaj se mora zgoditi glede vaše izpustitve. Pojasnjeno bo tudi, kako se lahko pritožite glede vprašanj, povezanih z vašim pridržanjem.

Vseeno velja omeniti, da prav vsaka omejitev vaše telesne svobode ne bo obravnavana kot policijsko pridržanje. Več o tem si preberite spodaj.

Gradiva

Nazadnje posodobljeno 28/02/2022