Policijsko pridržanje in pripor

Zoper osebo, za katero se sumi, da je storila kaznivo dejanje, se lahko odredi policijsko pridržanje ali pripor. Vendar pa morata biti postopek policijskega pridržanja in pripor zakonita, človekove pravice pa spoštovane.

Policija lahko zaradi suma storitve kaznivega dejanja osebi odvzame prostost. V Sloveniji so razlogi za pridržanje in pripor določeni v Zakonu o kazenskem postopku. Policija vas lahko prime in pridrži največ 48 ur. Po preteku tega časa vas mora izpustiti ali privesti pred preiskovalnega sodnika.

Policijsko pridržanje, pripor in človekove pravice

Človekove pravice varujejo pravico do osebne svobode in varnosti. Zato sta nezakonito in samovoljno pridržanje in pripor prepovedana. To pomeni, da mora policija imeti zakonit razlog, da vas pridrži. Pri tem mora spoštovati jasno določene postopke in z vami ne sme ravnati nespoštljivo. Med postopki pridržanja so lahko prizadete človekove pravice, kot so pravica do svobode in varnosti, pravica do poštenega sojenja, pravica do življenja, prepoved nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali mučenja ter pravica do zasebnega življenja.

O tem Vodniku

Ta Vodnik bo pojasnil položaje, v katerih vas lahko pridržijo in priprejo, postopek, ki ga je treba ob priprtju ali pridržanju upoštevati, ravnanje v postopku ter do katerih kršitev pravic lahko pride v posameznih situacijah med postopkom.

Preverite svoje znanje

Vodnik ponuja možnost, da pred uporabo ali po njej preverite svoje znanje o človekovih pravicah z reševanjem testov, ki obravnavajo različne teme.

Gradiva

Nazadnje posodobljeno 16/12/2022