V nekaterih primerih je lahko oseba, za katero se utemeljeno sumi, da je storila kaznivo dejanje, priprta. Vendar pa mora biti pripor izveden zakonito in ob spoštovanju človekovih pravic.

Pripor pomeni, da ste priprti med potekom preiskave kaznivega dejanja, lahko pa tudi med sojenjem. O priprtju odloča preiskovalni sodnik. Odločitev o priporu sprejme isto sodišče kot sodišče, ki odloča o vaši zadevi. V Sloveniji ste priprti v pripornem oddelku zavoda za prestajanje kazni zapora.

Priprti ste lahko, če preiskovalni sodnik ali sodišče meni, da za to obstaja dober razlog. Razlogi za pripor morajo biti jasno zapisani v zakonu. V Sloveniji so razloženi v Zakonu o kazenskem postopku.

Med priporom ste prikrajšani za svobodo in se lahko počutite še posebej nemočni in ranljivi. Pripor velja za najstrožjo obliko varnostnega ukrepa pred sojenjem. Zato odločitve o pridržanju nekoga ne bi smeli sprejeti zlahka. Kako lahko veste, ali je bilo to storjeno iz zakonitih razlogov in po ustreznih postopkih?

O tem Vodniku

V tem Vodniku bo pojasnjeno, zakaj in kako vas lahko priprejo, osnovne pravice, ki jih uživate v času pripora, kje boste ostali, kako vas je treba obravnavati in kaj bi se moralo zgoditi glede vaše izpustitve. Pojasnjeno bo tudi, kako se lahko pritožite glede vprašanj, povezanih z vašim pridržanjem.

Gradiva

Nazadnje posodobljeno 02/03/2022