Imate pravico do obveščenosti o razlogih za policijsko pridržanje in obtožbah proti vam.

Pravica do obveščenosti

Človekove pravice zahtevajo, da vas mora policija, ko vam odvzame prostost, obvestiti o razlogih za vaše pridržanje in o vseh obtožbah proti vam. To je zelo pomembna varovalka, saj če veste, za kaj vas obtožujejo in zakaj vas pridržujejo, lahko učinkoviteje izpodbijate podlago in potrebo po pridržanju. O tem morate biti obveščeni vi in vaš zagovornik.

O čem vas je treba obvestiti in kdaj?

Policist, ki vam odvzame prostost, vas mora o razlogih za vaše policijsko pridržanje in obtožbah obvestiti v trenutku prijetja. Vendar pa včasih med prijetjem ni mogoče dati podrobnejših informacij o obtožbah proti vam. Človekove pravice zahtevajo, da boste lahko v nekaj urah po tem, ko ste pripeljani v policijsko pridržanje, obveščeni o razlogih za vaše prijetje, hkrati pa prejmete tudi informacije o obtožbah proti vam. Človekove pravice ne zahtevajo, da ste na tej stopnji seznanjeni s popolnim in dokončnim opisom vseh obtožb.

Sklep o policijskem pridržanju

Če v Sloveniji policijsko pridržanje traja več kot šest ur, vas mora policija nemudoma s pisnim sklepom obvestiti o razlogih, zaradi katerih so vam odvzeli prostost. V sklepu mora biti pojasnjeno, zakaj vam je policija odvzela prostost in kako to lahko izpodbijate. Sklep imate pravico prebrati in ga podpisati. Prav tako morate preveriti, ali čas pridržanja, naveden v sklepu, ustreza dejanskemu času vašega prijetja, saj se bo dopustna dolžina policijskega pridržanja štela od časa, navedenega v sklepu.

Če policijsko pridržanje traja manj kot šest ur, vam mora policija najpozneje po prenehanju policijskega pripora dati uradni zaznamek o razlogih za policijsko pridržanje, času policijskega pridržanja in, če je mogoče, točen čas končanja policijskega pridržanja. Uradni zaznamek imate pravico prebrati in ga podpisati.

Če ne razumete jezika, v katerem je sklep napisan, vam mora policija pojasniti razloge za vaše prijetje in obtožbe proti vam v jeziku, ki ga razumete. Pouk o vaših pravicah v pisni obliki vam je treba dati v jeziku, ki ga razumete.

Do katerih kršitev človekovih pravic lahko pride?

Če niste pravočasno in ustrezno obveščeni o razlogih za policijsko pridržanje in obtožbah proti vam, lahko to povzroči kršitev pravice do osebne svobode in varnosti.

Gradiva

Nazadnje posodobljeno 28/02/2022