Vedno imate pravico do pravne pomoči na svoje stroške. V nekaterih primerih pa vam bo pravno pomoč zagotovila in plačala država. Prav tako imate pravico do sestankov in zaupne komunikacije s svojim zagovornikom.

Pravica do pravne pomoči

Ko ste v priporu, ste osumljenec ali obdolženec v kazenskem postopku. Vaše sojenje se je morda celo začelo. Dejstvo, da ste priprti, ne pomeni, da nimate pravice pripraviti obrambe. Vašo pravico do priprave vaše obrambe zagotavlja Zakon o kazenskem postopku.

Pomembno je, da imate zagovornika, ki vam lahko pomaga izpodbijati pripor in pripraviti zagovor v vaši kazenski zadevi. Zato imate pravico do zagovornika. V Sloveniji vas lahko v kazenskem postopku zastopajo le odvetniki in odvetniški kandidati. Preberite več o obrambi v kazenskem postopku.

Razen če zakon določa, da je obramba z zagovornikom obvezna, imate tudi pravico, da se branite sami. To pomeni, da imate pravico zavrniti pravno pomoč in sami uveljaviti vse pravice do obrambe. Preberite več o pravici, da se branite sami.

Pravna pomoč po uradni dolžnosti

Vedno imate pravico na svoje stroške povabiti zagovornika po lastni izbiri. Vendar pa lahko pride do situacij, ko ga bo zagotovila in plačala država. Te situacije so:

  • niste povabili zagovornika, vendar je sodelovanje zagovornika v kazenskem postopku obvezno
  • povabili ste zagovornika, vendar iz nekega razloga v postopku, v katerem je navzočnost zagovornika obvezna, ne more sodelovati.

Postopek postavitve zagovornika je razložen v Zakonu o kazenskem postopku.

Brezplačna pravna pomoč

Če si zagovornika ne morete privoščiti, lahko zaprosite za brezplačno pravno pomoč. Upoštevajte, da v teh situacijah vaše finančno in premoženjsko stanje ne bo ocenjeno subjektivno, ampak z zakonsko določenimi merili.

Postopek dodelitve zagovornika v okviru brezplačne pravne pomoči je razložen v Zakonu o brezplačni pravni pomoči.

Komunikacija z zagovornikom

Med priporom se imate pravico prosto sestati s svojim zagovornikom, vendar morate upoštevati hišni red preiskovalnega zapora. Uprava zavoda za prestajanje zaporne kazni, kjer ste priprti, mora zagotoviti, da se lahko s svojim zagovornikom sestanete zaupno. Pazniki (pravosodni policisti) ali drugi organi vašega pogovora ne smejo poslušati.

Prav tako imate pravico klicati, pisati in prejemati pisma svojega zagovornika. Imate pravico do zaupnosti. To pomeni, da osebje kraja, kjer se izvaja pripor, ne sme poslušati vaših klicev ali brati vaših pisem.

Če ne govorite slovensko, lahko pride do okoliščin, ko imate med srečanji z zagovornikom pravico do tolmača, ki ga zagotavlja država. Te okoliščine so razložene v Zakonu o kazenskem postopku.

Do katerih kršitev človekovih pravic lahko pride?

Če niste imeli možnosti povabiti zagovornika in zato niste mogli učinkovito izpodbijati svojega pripora, lahko to povzroči kršitev pravice do osebne svobode in varnosti.

Če niste imeli priložnosti povabiti zagovornika in zato niste mogli ustrezno pripraviti obrambe, ali če je prišlo do nedovoljenega posega v vašo komunikacijo z zagovornikom ali pa se niste smeli braniti, kjer je to dovoljeno, lahko tako ravnanje povzroči kršitev pravice do poštenega sojenja.

Gradiva

Nazadnje posodobljeno 02/03/2022