Sojenje v razumnem roku

Pravo človekovih pravic zahteva, da vam sodijo v razumnem roku ali vas izpustijo med čakanjem na sojenje. V Sloveniji čas, ko ste lahko pridržani, določa Zakon o kazenskem postopku. Vaš pripor ne sme presegati časovnih okvirjev, ki jih jasno določa zakon.

Izjeme

Preiskovalni sodnik ali sodišče lahko te najdaljše roke podaljša le v nekaterih primerih. Razlogi in omejitve tega podaljšanja so prav tako jasno navedeni v Zakonu o kazenskem postopku.

Utemeljen sklep

Vsakič, ko vam preiskovalni sodnik ali sodišče podaljša pripor, mora v sklepu podrobno obrazložiti in utemeljiti, zakaj je v vašem primeru pripor še vedno potreben. Če sklep ne vsebuje podrobnih razlogov in razlogov, ki se nanašajo na vaš konkreten primer, lahko to povzroči kršitev vaših pravic.

Do katerih kršitev človekovih pravic lahko pride?

Dolgotrajen pripor v nasprotju z zakonitimi roki lahko povzroči kršitev pravice do osebne svobode in varnosti.

Vodnik po človekovih pravicah

Evropska platforma za izobraževanje o človekovih pravicah