Postopek odreditve pripora mora biti jasno določen z zakonom, zakonske določbe pa je treba spoštovati, da je pripor zakonit.

Kdo?

Človekove pravice zahtevajo, da o priporu odloči sodišče ali podoben organ. V Sloveniji mora o priporu odločati preiskovalni sodnik pred začetkom sojenja ali sodišče, če se je sojenje že začelo.

Sodelovanje

Pravico imate biti navzoči na naroku pred preiskovalnim sodnikom ali sodiščem in pojasniti svoje argumente, zakaj bi vas morali izpustiti. Prav tako mora biti dovoljeno, da sodeluje vaš zagovornik in vam na naroku pomaga. Če ne razumete in/ali ne govorite slovensko, je preiskovalni sodnik ali sodišče dolžno na naroku zagotoviti tolmača, ki ga plača država.

Utemeljen sklep

Preiskovalni sodnik ali sodišče mora preučiti vsa dejstva za vaše priprtje in proti njemu. Sodniki morajo biti pri tem zelo skrbni. Preiskovalni sodnik mora izdati obrazloženo odločitev, še posebej, če se odloči, da vas pripre. To pomeni, da morajo biti v sklepu zelo jasno obrazloženi razlogi, zaradi katerih boste priprti, in zakaj je to potrebno na tej stopnji postopka. Razlogi ne morajo biti površni in splošni. Če ne razumete slovensko, vam mora sodišče nemudoma dostaviti prevod sklepa v jeziku, ki ga razumete.

Pritožba

Imate pravico do pritožbe na sklep o odreditvi pripora. Pritožbo lahko vložite, če menite, da je prišlo do napačne ugotovitve dejstev, ali uporabe napačne pravne podlage, ali če v postopku niso bile spoštovane vaše človekove pravice. Zelo pomembno je upoštevati roke za vložitev pritožbe. Postopek pritožbe in roki morajo biti navedeni v sklepu o pridržanju. Navedeni so tudi v Zakonu o kazenskem postopku.

Do katerih kršitev človekovih pravic lahko pride?

Če postopek odreditve pripora ni bil v skladu z zakonskimi zahtevami, lahko pride do kršitve pravice do osebne svobode in varnosti.

Gradiva

Nazadnje posodobljeno 02/03/2022