Kakšne bivanjske razmere vam je treba zagotoviti in kako morajo z vami ravnati med pridržanjem v kontekstu migracij?

Če vas pridrži policija, vas sme začasno pridržati največ do 12, 24 ali 48 ur. V primeru, da ste v postopku deportacije in so izpolnjeni zakonski pogoji, vas lahko policija pridrži za daljši čas v Centru za tujce. Lahko vas pridržijo za najkrajši potreben čas, a največ za 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja za še 6 mesecev. 

Imate pravico do humanih življenjskih pogojev in nujne zdravstvene oskrbe kot tudi pravico do komuniciranja z zunanjim svetom.

O tem razdelku

Ta razdelek Vodnika vam bo pojasnil, kako je treba z vami ravnati in kdaj lahko določeno ravnanje privede do kršitve vaših človekovih pravic.

Nazadnje posodobljeno 23/02/2022