Pravico imate najeti odvetnika po lastni izbiri, da vas zastopa v prekrškovnem postopku. V tem postopku ni samodejne pravice do odvetnika, ki ga plača država.

Pravica odvetnika

V kateri koli fazi prekrškovnega postopka imate pravico najeti odvetnika. To pomeni, da si lahko odvetnika izberete že za postopek pri prekrškovnem organu. 

Odvetnik je lahko prisoten kadar koli, ko je potrebna vaša prisotnost v postopku.

Odvetnik na stroške države

Država mora zagotoviti vašo pravico do poštenega sojenja. Zato vam mora država zagotoviti odvetnika le, če:

  • si ga ne morete privoščiti in
  • če poštenega sojenja ni mogoče zagotoviti brez pravne pomoči. 

V takih primerih človekove pravice zahtevajo, da vam mora biti zagotovljen brezplačen odvetnik, da ne boste v slabšem položaju kot vaš nasprotnik in da se boste lahko učinkovito branili. V nasprotnem primeru lahko pride do kršitve vaše pravice do poštenega sojenja.

primer Do odvetnika ste upravičeni, če je vaš primer tako zapleten, da brez pomoči odvetnika ne morete smiselno sodelovati v sojenju in razumeti, kaj se dogaja v vašem primeru.

Slovensko pravo

Slovensko pravo predvideva možnost brezplačne pravne pomoči samo za postopke, ki potekajo pred sodiščem. Posledično se boste morali v postopku pri prekrškovnem organu zastopati in zagovarjati sami ali pa plačati odvetnika. Ker pa je država dolžna varovati človekove pravice, je lahko odgovorna, če niste bili deležni poštenega in enakopravnega sojenja, ker si niste mogli privoščiti odvetnika in vam je bila kršena pravica do poštenega sojenja.

Kako vložiti prošnjo

Če si ne morete privoščiti odvetnika, morate pri okrožnem sodišču zaprositi za brezplačno pravno pomoč. Če vas sodišče zavrne, se lahko zoper to odločitev pritožite pri upravnem sodišču. To vam bo omogočilo tudi, da se pritožite zaradi morebitne kršitve vaših pravic pri drugih nacionalnih ali mednarodnih institucijah za človekove pravice.

Gradiva

Nazadnje posodobljeno 10/10/2021