Tudi če niste prispevali k kršitvi pravice do poštenega sojenja, če ste imeli priložnost, da jo v nadaljnjem postopku preprečite ali odpravite, je vaša odgovornost, da to storite. 

Ne boste mogli uveljavljati, da so bile kršene vaše človekove pravice, ali prejeti odškodnine, če

  • je k kršitvi prispevalo vaše lastno ravnanje, na primer s tem, da niste izpolnjevali svojih dolžnosti

example Ne boste se mogli pritožiti, da je sodišče zavrnilo vašo zadevo zaradi vaše odsotnosti, če ga niste obvestili o razlogih, zaradi katerih se niste mogli udeležiti obravnav. 

  • iste vložili pritožbe, ko ste menili, da so bile kršene vaše človekove pravice, čeprav je bilo to mogoče 

primer Če menite, da vas je sodnik neenako obravnaval, ker ni hotel zaslišati vaše priče, se lahko o tem pritožite v pritožbi na višje sodišče. Če pa se ne boste pritožili, morda ne boste mogli uveljavljati, da so bile vaše pravice kršene, in pozneje zahtevati odškodnine pri institucijah za človekove pravice, kot sta Evropsko sodišče za človekove pravice ali Varuh človekovih pravic.

Vložite pritožbo

Če menite, da so bile kršene vaše človekove pravice, morate čim prej vložiti pritožbo pri ustreznem organu. Če se ne pritožite, ko so bile vaše pravice kršene, se kasneje ne boste mogli pritožiti zaradi takšne kršitve in prejeti odškodnine. Če se torej želite pritožiti in zahtevati odškodnino zaradi morebitne kršitve človekovih pravic, morate ukrepati. Preberite več o najpogostejših vrstah pritožb.

Vodnik po človekovih pravicah

Evropska platforma za izobraževanje o človekovih pravicah