Procesna jamstva

Sodišča morajo pri izvajanju njihovih nalog upoštevati številna procesna pravila. Ta zagotavljajo, da lahko v celoti sodelujete v učinkovitem sodnem postopku.

Procesna jamstva zagotavljajo, da:

  • vam je dana možnost, da se lahko aktivno udeležujete postopka 
  • je sodni postopek učinkovit
  • je sodni postopek podvržen nadzoru javnosti

Država kot nasprotna stranka

V upravnem sporu je vaš nasprotnik država, ki je vedno v boljšem položaju kot vi. Ravno zaradi tega neenakega položaja, v katerem se znajdete, ima Upravno sodišče razširjeno dolžnost, da nepristranko in v celoti razišče dejansko stanje zadeve.

Jamstva

Obstajajo številna jamstva, ki zagotavljajo, da lahko sledite dogajanju v sodnem postopku in predstavite svoje argumente pod enakimi pogoji kot nasprotna stranka. Ta jamstva so zagotovljena tekom celotnega postopka, začenši s pravico do uporabe jezika, ki ga razumete, vse do pravic, ki jih imate v pritožbenem postopku, v kolikor ta pride v poštev. 

Pravica do poštenega sojenja zahteva tudi, da je sodni postopek hiter in učinkovit. To pomeni, da morata biti sojenje in sodna odločba dostopna širši javnosti. Sodna odločba mora biti obrazložena. V njej morajo biti na jasen in razumljiv način opredeljeni razlogi, na podlagi katerih je sodišče sprejelo svojo odločitev, tako da lahko vi in drugi razumete, zakaj je sodišče odločilo, tako kot je odločilo.

Vodnik po človekovih pravicah

Evropska platforma za izobraževanje o človekovih pravicah