Zločini iz sovraštva in sovražni govor

Imate vso pravico, da uživate v svojem življenju, ne da bi se soočali z zločini iz sovraštva in/ali sovražnim govorom. Žal so zločini iz sovraštva in primeri sovražnega govora vsakdanji pojav, ki jih zagrešijo posameznice_ki in celo javne_i uslužbenke_ci. Zato je pomembno, da znate prepoznati primere zločinov iz sovraštva in sovražnega govora ter da veste, kako zagovarjati svoje pravice.

Sovražni govor in zločini iz sovraštva imajo nekatere podobne značilnosti, in sicer so motivirani s sovraštvom ali nestrpnostjo do posameznic_kov ali skupin na podlagi določenih lastnosti.

Sovražni govor je vsaka oblika spodbujanja, širjenja ali opravičevanja sovraštva ali nasilja do posameznic_kov ali skupin na podlagi določenih lastnosti. Ni zaščiten s svobodo izražanja. To pomeni, da lahko država zakonito prepreči in kaznuje izraze sovražnega govora.

primer Skupina ljudi je organizirala neodobreno javno srečanje v bližini lokalne cerkve, na katerem so kričali žaljivke na račun kristjanov.

Zločini iz sovraštva so kazniva dejanja, ki jih motivira predsodek do določenih družbenih skupin. Ta kazniva dejanja se od drugih kaznivih dejanj razlikujejo po motivu.

primer V stanovanje homoseksualnega para je bilo vlomljeno in razdejano. Storilec je pustil listek s homofobnimi žaljivkami.

Zločini iz sovraštva in sovražni govor ter človekove pravice

Zločini iz sovraštva in sovražni govor so v nasprotju z osnovnimi vrednotami demokratične družbe. Spodbujajo ali opravičujejo nestrpnost do določenih ljudi na podlagi ideje, da je treba te ljudi zaradi določenih lastnosti obravnavati manj ugodno. V primerih zločinov iz sovraštva ali izražanja sovražnega govora so lahko prizadete številne človekove pravice, na primer pravica do življenja, prepoved nečloveškega ali ponižujočega ravnanja, pravica do poštenega sojenja, svoboda izražanja ter pravica do zasebnega in družinskega življenja.

O tem Vodniku

Ta Vodnik pojasnjuje, kako lahko prepoznate zločine iz sovraštva in sovražni govor, pa tudi vaše pravice, če se soočite z zločini iz sovraštva ali sovražnim govorom.

 

Nazadnje posodobljeno 26/03/2024