Zločini iz sovraštva so kazniva dejanja, ki jih motivira predsodek do določenih družbenih skupin. Ta kazniva dejanja se razlikujejo od drugih kaznivih dejanj zaradi motiva. Zločini iz sovraštva so lahko različnih oblik.

Kazniva dejanja in manj resni prekrški so vsakdanji pojav, vendar je treba kazniva dejanja in druge prekrške, za katerimi je pristranski motiv, obravnavati resneje, saj so nevarnejši za celotno družbo.

primer Napad na center muslimanske skupnosti z namenom ustrahovanja muslimank_ov.

V kolikor je storjen zločin iz sovraštva, ima država ne le pozitivno obveznost, da dejavno in odločno preiskuje zločin, temveč tudi dodatno obveznost, da sprejme vse razumne ukrepe za razkritje morebitnih pristranskih motivov. Zagotoviti mora tudi, da oseba ali skupina, ki jo je kaznivo dejanje prizadelo, ne izgubi zaupanja v organe, ki jo ščitijo.

Zločini iz sovraštva imajo velik vpliv na žrtev, saj so usmerjeni v njeno identiteto, žrtev se počuti ranljivo in doživlja večje psihološke posledice. Tudi skupnost, ki ima enake značilnosti kot žrtev, je lahko prestrašena in ustrahovana.

primer Če je napaden center muslimanske skupnosti, se bo muslimanska skupnost najverjetneje izolirala tako, da bo odpovedala dogodke skupnosti, zaprla verske objekte pred javnostjo in sprejela druge ukrepe za svojo zaščito.

Zločini iz sovraštva in človekove pravice

Zločini iz sovraštva večinoma prizadenejo skupine, ki so socialno ranljive, in lahko povzročijo dodatno socialno razdvojenost med skupino žrtev in družbo na splošno. Zato zločini iz sovraštva ne bi smeli obravnavati kot običajna kazniva dejanja. Zanje so potrebni posebni preventivni ukrepi in posebna znanja za prepoznavanje, preiskovanje in pomoč.

Neuveljavljanje pravic žrtve lahko povzroči kršitev pravice do življenja, prepoved nečloveškega ali ponižujočega ravnanja, pravice do poštenega sojenja in prepovedi diskriminacije.

O tem razdelku

V tem razdelku boste izvedeli, katera kazniva dejanja se lahko štejejo za zločine iz sovraštva, o različnih vrstah odgovornosti, položaju žrtve in kako poiskati pomoč.

Gradiva

Nazadnje posodobljeno 26/03/2024