Vsako sojenje mora potekati v skladu s številnimi procesnimi zahtevami. Te zagotavljajo, da lahko v celoti sodelujete v učinkovitem sodnem postopku.

Procesna jamstva zagotavljajo, da:

  • vam je dana možnost, da se aktivno udeležujete postopka
  • je sodni postopek učinkovit
  • je sodni postopek podvržen nadzoru javnosti

Jamstva

Obstajajo številna jamstva, ki zagotavljajo, da lahko sledite dogajanju v sodnem postopku in predstavite svoje argumente pod enakimi pogoji kot nasprotna stranka. Ta jamstva so zagotovljena tekom celotnega postopka, začenši s pravico do uporabe jezika, ki ga razumete, vse do pravic, ki jih imate v pritožbenem postopku, v kolikor ta pride v poštev.

Pravica do poštenega sojenja zahteva tudi, da je sodni postopek hiter in učinkovit. To pomeni, da morata biti sojenje in sodna odločba dostopna širši javnosti. Sodna odločba mora biti obrazložena. V njej morajo biti na jasen in razumljiv način opredeljeni razlogi, na podlagi katerih je sodišče sprejelo svojo odločitev, tako da lahko vi in drugi razumete, zakaj je sodišče odločilo, tako kot je odločilo.

Izvedite več o procesnih jamstvih v civilnih sodnih postopkih. Če ta niso dosledno spoštovana, lahko pride do kršitve vaše pravice do poštenega sojenja.

Nazadnje posodobljeno 18/02/2022