Mediji imajo posebne pravice, svoboščine in dolžnosti, ker imajo posebno funkcijo "psa čuvaja" v demokratični družbi.

Vloga "psa čuvaja"

Medijem je zaupana zelo pomembna vloga: obveščati družbo o zadevah, ki so zanjo pomembne, in ustvariti platformo za javno razpravo, razmislek in nadzor. Zaradi te vloge veljajo neodvisni in kakovostni mediji za "psa čuvaja" vsake demokratične družbe.

Posebne pravice, svoboščine & varstvo

Mediji delujejo v korist celotne družbe, saj skrbijo za obveščanje javnosti in zagotavljajo, da lahko javnost preverja delo vlade, politikov in drugih ljudi, ki imajo pomembno vlogo v družbi. Zato jim je zagotovljena večja svoboda in varstvo. V svojih kritikah lahko na primer uporabljajo ostrejše izraze in varujejo svoje vire.

Dolžnosti & odgovornosti

Vendar te posebne pravice in svoboščine niso neomejene in vključujejo tudi dolžnosti in odgovornosti. Novinarji imajo posebno odgovornost do družbe, da objavljajo resnične in preverjene informacije. Novinarjeva svoboda izražanja je lahko omejena tudi, če prestopi meje zasebnosti in ugleda drugih ljudi. Na primer, če objavi zasebne podrobnosti, ki niso pomembne za javno razpravo, ali obtožbe, ki nimajo dejanske podlage.

Nazadnje posodobljeno 22/09/2023