Svoboda izražanja in mediji

Vsakdo ima pravico sporočati svoje mnenje in ideje ter deliti informacije v kakršni koli obliki. V človekovih pravicah se to imenuje svoboda izražanja. Ta državi in drugim ljudem v družbi prepoveduje cenzuro in jo je mogoče omejiti le iz zelo resnih razlogov. Zagotovljena je svoboda mišljenja, izražanja, govora, javnega nastopanja, tiska ter drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in razširja informacije in mnenje.

Svoboda izražanja & demokracija

Svoboda izražanja je pomembna človekova pravica, ki je bistvena za demokratičnost družbe. Omogoča svobodno izmenjavo idej, mnenj in informacij ter tako članom družbe omogoča, da si oblikujejo lastno mnenje o vprašanjih javnega pomena. Svoboda izražanja služi javni razpravi ter podpira svoboden in neodvisen tisk, informirano državljanstvo in pregledno delovanje države.

Omejitve

Pravica do svobode izražanja je zelo široka, vendar ima svoje meje in jo je mogoče omejiti. To se zgodi, kadar svoboda izražanja ene osebe krši pravice druge osebe ali vrednote družbe kot celote. V takšnih primerih lahko država zakonito omeji ali kaznuje izražanje, ki povzroča škodo. Primeri tega so kršitve zasebnega življenja, obrekovanje, sovražni govor, obscenost, pornografija, javni red, nacionalna varnost, tajni podatki, poslovne skrivnosti ali kršitve avtorskih pravic.

Mediji

Svoboda izražanja daje medijem posebne pravice in dolžnosti. Mediji obveščajo družbo o zadevah javnega interesa in ustvarjajo pomembno platformo za javno razpravo, nadzor in razmislek. Zato neodvisni mediji in kakovostno novinarstvo veljajo za "psa čuvaja" demokratične družbe. Dejavnosti medijev temeljijo na: 

  • svobodi izražanja
  • nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in dostojanstva
  • prostem pretoku informacij in odprtosti medijev za različna mnenja in prepričanja ter različne vsebine
  • avtonomiji urednikov, novinarjev in drugih avtorjev pri ustvarjanju programskih vsebin v skladu s programskimi koncepti in poklicnimi kodeksi
  • osebno odgovornost novinarjev ali drugih avtorjev in urednikov za posledice njihovega dela

O Vodniku

Ta vodnik pojasnjuje načela svobode izražanja in primere, v katerih je mogoče svobodo izražanja zakonito omejiti. Prav tako podrobneje obravnava usklajevanje svobode izražanja z zasebnostjo, obrekovanjem in sovražnim govorom. Poleg tega pomaga razumeti posebne pravice in svoboščine medijev ter pravico državljanov do dostopa do javnih in omejenih informacij državnih institucij. Posebna poglavja Kako se pritožiti pomagajo razumeti, kaj lahko storimo v primeru morebitne kršitve človekovih pravic.

Gradiva

Nazadnje posodobljeno 25/01/2024