V določenih situacijah je lahko svoboda izražanja omejena zaradi varovanja zasebnosti drugih.

Svoboda izražanja v nasprotju z zasebnostjo

Svoboda izražanja lahko trči ob pravico drugih oseb, da svoje zasebno življenje ohranijo stran od oči javnosti. Zato je treba vzpostaviti ravnovesje med pravico do obveščanja družbe o vprašanjih javnega interesa in pravico posameznika do zasebnega življenja.

V primeru spora lahko sodišča naložijo omejitve in sankcije za objavo izjav ali objav, ki brez utemeljenega razloga kršijo zasebnost osebe. V tem primeru je svoboda izražanja ene osebe omejena zaradi zaščite zasebnosti druge osebe.

Pravica do zasebnega življenja

Pravica do zasebnega življenja vključuje družinsko življenje, vključno z ohranjanjem zasebnosti glede kraja bivanja, korespondence, zdravstvenega stanja in drugih vidikov nejavnega življenja. Razkritje vidikov zasebnega življenja nekoga je lahko vsiljivo in krši njegovo zasebnost, kar ima lahko negativne ali škodljive posledice.

V večini primerov, ko objava posega v zasebno življenje nekoga, so razkrite informacije resnične. Vendar je tudi v tem primeru objava zasebnih informacij včasih prepovedana, da se spoštuje zasebnost posameznika.

Status osebe & javni interes

V nekaterih primerih lahko obstaja dober razlog za razkritje podrobnosti iz zasebnega življenja osebe. Na primer, če gre za vprašanje, ki je pomembno za širšo družbo, in če prispeva k javni razpravi.

Kaj se lahko razkrije in kdaj to služi javnemu interesu, je treba oceniti v vsakem posameznem primeru. Status vpletene osebe je povezan z javnim interesom v zvezi z njenim zasebnim življenjem. V primeru javne osebnosti, katere dejanja vključujejo visoko stopnjo javnega interesa, bo poseg v njeno zasebno življenje ocenjen manj strogo kot v primeru neznane ga posameznice ka.

Zakonska omejitev

V primeru kršitve zasebnosti mora biti vsak ukrep ali sankcija, ki jo naloži sodišče in ki omejuje svobodo izražanja avtorja ali založnika, zakonita. To pomeni, da mora ukrep ali sankcija:

  • biti določen v zakonu
  • služiti legitimnemu cilju varovanja zasebnosti drugih
  • biti nujen in sorazmeren

O tem poglavju

V tem delu si lahko preberete več o vidikih, ki jih je treba upoštevati pri ugotavljanju, ali je bila z določeno objavo kršena pravica drugih do zasebnega življenja ali ne.

Nazadnje posodobljeno 22/09/2023