Dostop do informacij

Pravica do prejemanja informacij je del svobode izražanja. Zagotavlja vam pravico, da prejmete informacije, ki so vam jih druge osebe pripravljene posredovati. Prav tako imate pravico dobiti vsaj nekaj informacij o odločitvah javnega pomena, ki jih sprejema državna uprava, razen v primerih, ko je dostop do informacij omejen z zakonom zaradi varstva osebnih podatkov, državne skrivnosti itd.

Dostop do informacij je pomemben iz dveh razlogov:

  • Povezana je s svobodo izražanja in udeležbo državljanov v javnem življenju. Brez možnosti dostopa do informacij, kot so tiskani mediji, radio in televizija ali družbeni mediji, ljudje ne bi mogli sprejemati različnih stališč o vprašanjih v družbi in državnih politikah. To je potrebno, da si ljudje lahko oblikujejo lastno mnenje o vprašanjih in o njih razpravljajo. Zato je dostop do informacij še posebej pomemben za medije, da lahko ustvarijo forum za javno razpravo in prispevajo k razpravi o javnih zadevah.
  • Dostop do informacij je ključnega pomena za zagotavljanje odprtosti in dostopnosti državne uprave ter za zagotavljanje, da ta deluje v interesu družbe. Družba lahko pričakuje, da bo vlada zagotovila dostop do vsaj nekaterih informacij, ki pojasnjujejo in utemeljujejo njene politike in ukrepe. Na primer, zakaj so se oblasti odločile prodati podjetje v državni lasti ali da pojasnijo in zagotovijo dokumentacijo o tem, kako bo načrtovana tovarna odpadkov vplivala na okolje.

Zahtevanje informacij od državnih institucij

Kot državljan imate pravico dobiti vsaj nekaj informacij o odločitvah javnega pomena, ki jih sprejema državna uprava. V nadaljevanju si preberite več o tem, kako zahtevati informacije javnega značaja ali informacije omejenega dostopa, ter o tem, kako se pritožiti, če je bila vaša zahteva zavrnjena brez zadostne ali utemeljene obrazložitve.

Nazadnje posodobljeno 22/09/2023