Izjave, ki škodijo časti in ugledu

V nekaterih primerih je svoboda izražanja lahko omejena zaradi zaščite ugleda, časti ali dostojanstva drugih.

Svoboda izražanja v nasprotju z ugledom

Objava kritike ali javno izražanje ostrega mnenja ima lahko negativne posledice za nekoga drugega. Še posebej, če je izjava napačna ali delno neresnična. Slovenska zakonodaja v določenih primerih prepoveduje sporočanje neresničnih ali delno neresničnih izjav, ki škodujejo ugledu druge osebe, skupine ali podjetja. 

V primeru spora lahko sodišča naložijo omejitve in sankcije za objavo informacij, kritik ali grobo žaljivih in omalovažujočih mnenj, če te škodujejo in so neresnične ali nimajo zadostne dejanske podlage. V tem primeru se lahko svoboda izražanja ene osebe omeji zaradi zaščite ugleda, časti ali dostojanstva druge osebe. V posameznih primerih lahko sodišča omejijo in sankcionirajo tudi izjave, ki so resnične, vendar veljajo za žaljive.

Dejanska podlaga

V primeru žaljive obdolžitve bo sodišče preučilo, ali obstaja veljavna in verodostojna podlaga za sporno izjavo. Kadar izjava navaja dejstva, mora avtor ali izdajatelj dokazati, da so ta dejstva resnično resnična. V kolikor je izjava mnenje, mora avtor ali izdajatelj prikazati zadostno dejansko podlago, s katero jo utemelji.

primer Če javno izjavite, da je nekdo prevaral svojega zakonca, vas lahko ta oseba toži zaradi žaljive obdolžitve, če je bil prizadet njen ugled. Na sodišču boste morali dokazati, da razpolagate z dejstvi, ki podpirajo to izjavo.

Status osebe in javni interes

Vrste dovoljenih izjav in to, ali imajo zadostno dejansko podlago, je treba oceniti v vsakem posameznem primeru. Kritike, ki so dopustne, in stopnja dejanske podlage, ki jih podpira, so odvisne tudi od statusa vpletene osebe in stopnje javnega interesa, povezanega s tem. V primeru javne osebnosti, katere dejanja vzbujajo veliko zanimanje javnosti, se stopnja dejanske podlage, ki podpira izjavo, ocenjuje manj strogo kot v primeru neznane fizične osebe.

primer Izjava, ki na podlagi pomanjkljivih dokazov domneva o morebitnem navzkrižju interesov politika, se presoja manj strogo kot spor v zvezi z zasebnikom.

Zakonske omejitve

Vsak ukrep ali sankcija, ki jo izreče sodišče in omejuje svobodo izražanja avtorja ali založnika, mora biti zakonita. To pomeni, da mora biti ukrep ali sankcija:

  • biti določen v zakonu
  • služiti legitimnemu cilju zaščite ugleda drugih
  • nujen in sorazmeren

O tem poglavju

V tem poglavju si lahko preberete več o vidikih, ki so pomembni v primerih žaljive obdolžitve.

Nazadnje posodobljeno 22/09/2023