Diskriminacija

Pravico imate, da uživate človekove pravice enako kot druge_i posameznice_ki. To pomeni tudi pravico do zaščite pred diskriminacijo. Žal se situacije, ki vključujejo diskriminacijo, pojavljajo v številnih življenjskih situacijah, zagrešijo pa jih tako javne_i uslužbenke_ci kot posameznice_ki. Zato je pomembno, da znate prepoznati diskriminacijo in da veste, kako zaščititi svoje pravice.

Diskriminacija se pojavlja v primerih, ko se osebe v podobnih situacijah obravnavajo različno samo zato, ker so, brez objektivne in razumne utemeljitve. Najpogosteje gre za diskriminacijo zaradi spola, rase ali narodnosti, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali vere.

primer V kolikor Državni zbor sprejme zakon, ki določa, da lahko kot policisti delajo samo moški, ne pa tudi ženske, je to diskriminatorno. Če zakon določa enako varstvo, vendar državna agencija muslimankam_om odreče nadomestilo za brezposelnost, je to diskriminacija. Če pa je mlajšia kandidatka za zaposlitev imenovana pred starejšim, to morda ne pomeni diskriminacije, če ima uspešna kandidatka boljšo izobrazbo in/ali delovne izkušnje.

Do diskriminacije lahko pride tudi v primerih, ko so osebe, ki so v bistveno drugačnem položaju, obravnavane na enak način.

Diskriminacija in človekove pravice

Diskriminacija povzroča izključevanje in zavračanje ljudi ter zanikanje njihovih pravic. Zato je diskriminacija prepovedana v okviru zakonodaje o človekovih pravicah. V primerih diskriminacije so lahko prizadete tudi druge človekove pravice, na primer pravica do življenja, prepoved nečloveškega ali ponižujočega ravnanja, pravica do poštenega sojenja ter pravica do zasebnega in družinskega življenja. Preberite več o diskriminaciji in človekovih pravicah.

O Vodniku

Ta Vodnik pojasnjuje, kako lahko prepoznate diskriminacijo in kakšne so vaše pravice, v kolikor ste bili diskriminirani. Učenje prepoznavanja diskriminacije in vaših pravic vam lahko pomaga pri pripravi na ukrepanje.

Gradiva

Nazadnje posodobljeno 26/03/2024