Otrok in šolanje

Otrok ima pravico do šolanja, ki je človekova pravica. Izobraževanje je tudi ključnega pomena, da se lahko otrok uči in v polnosti uživa svoje otrokove pravice.

Dostop do šole in možnost učenja sta bistvena vidika otrokove pravice do šolanja. Hkrati imajo tudi starši otroka pomembno vlogo kot vzgojitelji, saj svojega otroka razsvetljujejo in mu svetujejo ter ga vodijo glede na lastna verska ali filozofska prepričanja. Šole bi zato morale do neke mere upoštevati prepričanja staršev v celotnem šolskem procesu.

O tem razdelku

V tem razdelku lahko izveste o različnih vidikih otrokove pravice do šolanja, kot npr. o jeziku poučevanja ter o svobodi misli, vesti in veroizpovedi v izobraževalnem procesu.  

pomembno Informacije v tem razdelku so podane tako z vidika otroka kot z vidika staršev. Odlomek, ki je namenjen otrokom, je zapisan v poenostavljeni obliki.

Nazadnje posodobljeno 05/03/2022