Otrok

Otrokova pravica do zasebnega in družinskega življenja ščiti različne vidike otrokovega življenja, na primer otrokovo ime kot del njegove identitete in odnose s starši. Za otrokov razvoj in vsakdanje življenje pa so pomembne tudi druge človekove pravice, na primer pravica do šolanja in svoboda veroizpovedi.

Otrokove pravice in obveznosti se vedno uresničujejo v skladu z načelom največje koristi otroka. To načelo ključno določa vse vidike otrokovega vsakdanjega življenja in potreb. Skrbno ga morajo upoštevati vsi, ki sprejemajo odločitve, ki vplivajo na otroka, vključno s starši in državo.

Z namenom, da se upošteva ranljivosti, ki lahko izhajajo iz otrokove starosti, in da se v vsakem primeru zagotovi največjo korist otroka, imajo otroci v različnih uradnih postopkih poseben položaj.

O tem razdelku

V tem poglavju si lahko preberete o načelu otrokove največje koristi, posebnih pogojih obravnave otroka v uradnih postopkih, človekovih pravicah, ki so zelo pomembne za otrokov razvoj, pa tudi o zakonitosti omejevanja teh pravic.

pomembno Več podpoglavij je namenjenih predvsem otrokom in mladostnikom, zato so informacije predstavljene iz njihove perspektive in na poenostavljen način.

Nazadnje posodobljeno 05/03/2022