Imaš pravico do imena, ki ga lahko tvoji starši prosto izberejo. Tvoje ime mora država uradno priznati.

Tvoja pravica in izbira tvojih staršev

Tvoje ime je zelo pomemben del tvoje identitete in igra vlogo pri oblikovanju tvoje osebnosti. Prav tako lahko predstavlja vez s tvojo družino. Zato imaš pravico imeti ime. 

Ponavadi je tako, da starši izberejo ime. Razen nekaterih manjših pogojev imajo pravico prosto izbrati tvoje ime. Država ga mora uradno priznati, zato ga morajo starši prijaviti na upravni enoti.

Omejitve pri izbiri imena

Starši lahko tvoje ime prosto izberejo, vendar morajo pri izbiri imena upoštevati tvoj interes. Zato morajo starši pri izbiri imena upoštevati nekatera pravila:

  • dati ti morajo osebno ime in priimek, ki ju lahko sestavljata po ena ali več besed; besede morajo biti sestavljene iz črk, ki so navedene v posebnem predpisu
  • osebno ime ne sme kršiti javne varnosti, morale ali pravic in svoboščin drugih
  • tvoji starši bi morali razmisliti, ali bi lahko izbrano ime negativno vplivalo na tvoj razvoj, osebnost in odnose z drugimi - žaljivo, ekscentrično ali pretirano muhasto ime bo verjetno škodovalo tvojim interesom.

Prijava imena

Tvoje ime in priimek registrira upravna enota kraja, v katerem si bil rojen. Upravna enota lahko prijavo tvojega imena zavrne, če ta ne ustreza zahtevam in ni v tvojem interesu.

Zavrnitev priznanja tvojega imena mora biti zakonita. Preberi več o vidikih, ki jih mora upravna enota upoštevati pri odločanju, ali prizna tvoje ime.

Gradiva

Nazadnje posodobljeno 05/03/2022