Spoznajte načine, kako se pritožiti in uveljaviti plačilo odškodnine v primerih kršitve vaše pravice do poštenega sojenja.

Pritožbeni postopki

Na voljo imate več pritožbenih poti, s katerimi lahko preprečite kršitev vaše pravice do poštenega sojenja. Svetujemo vam, da jih uporabite, saj v nasprotnem primeru ne boste mogli trditi, da je zatrjevana kršitev pomembno vplivala na vas in da ste upravičeni do odškodnine, ker kršitev ni bila odpravljena.

Ko je sodni postopek še v teku, lahko kršitev pravice do poštenega sojenja preprečite ali odpravite na številne načine. Pritožbeni postopki so bili namreč ustvarjeni prav s tem namenom, in če se jih pravočasno ne poslužujete, pritožbe pri Varuhu človekovih pravic in mednarodnih organizacijah kasneje ne boste mogli vložiti.

Pritožbe

Zoper vse vrste sodb sodišča prve stopnje se lahko pritožite na pritožbeno sodišče. Enako velja za sklepe sodišča. Nekatere sklepe lahko izpodbijate že tekom postopka z vložitvijo posebne pritožbe. 

Pozorni morate biti na roke za vložitev pritožbe. Ti praviloma znašajo 15 dni.

Sojenje v razumnem roku

Če menite, da je trajanje vašega postopka preseglo razumne meje, vam svetujemo, da se s pisno vlogo obrnete na predsednika tega sodišča. 

pomembno Nekatere pritožbe je treba vložiti takoj, ko odkrijete, da je do morebitne kršitve prišlo. Na primer, če ste izvedeli za razloge, ki vzbujajo upravičen dvom v objektivnost in nepristranskost sodnika, morate nanje opozoriti čim prej.

Institucije za varovanje človekovih pravic

Če kršitev vaše pravice do poštenega sojenja med sodnim postopkom ni bila odpravljena, se lahko obrnete na nacionalne ali mednarodne institucije za varovanje človekovih pravic, da ugotovite, ali so bile vaše pravice kršene, in prejmete odškodnino.

pomembno Vsaka nacionalna in mednarodna institucija za varovanje človekovih pravic ima posebne funkcije in pooblastila. Preberite več o institucijah za varovanje človekovih pravic in izvedite, kako vam lahko pomagajo.

Preberite več o:

Poglobite se

Gradiva

Nazadnje posodobljeno 21/02/2022