Odškodnino za kršitev vaše pravice do poštenega sojenja lahko prejmete le, če ste to kršitev poskušali preprečiti ali odpraviti v postopku, ko je bilo to mogoče. 

Če ste še vedno mnenja, da kršitev vaše pravice do poštenega sojenja ni bila odpravljena, lahko morda zahtevate plačilo odškodnine.

Da je do kršitve prišlo, lahko ugotovite na več načinov (ter nato terjate plačilo odškodnine):

 

1. Pravdno sodišče

Po prejetju sodbe sodišča, ki potrjuje, da je bila vaša pravica do poštenega sojenja kršena, morda lahko zahtevate plačilo odškodnine. Zahtevek za plačilo odškodnine vložite na pravdno sodišče.  

Imate pravico do povračila škode, ki je posledica nezakonitega ravnanja državnega organa ali nosilca javnih pooblastil. Ko vložite zahtevek na civilno sodišče, se morate sklicevati na 26. člen Ustave Republike Slovenije. Ta člen zagotavlja, da je vsaka oseba, katere pravice so bile na tak način kršene, upravičena do plačila odškodnine.  

Na podlagi 179. člena Obligacijskega zakonika morate dokazati, da ste utrpeli pravno priznano premoženjsko in/ali nepremoženjsko škodo, ki je posledica kršitve. 

Tožbeni zahtevek naslovite na Državno odvetništvo Republike Slovenije kot zastopnika države v sodnih postopkih. 

pomembno Preden vložite tožbo na sodišče, morate najprej vložiti zahtevek na Državno odvetništvo Republike Slovenije in predlagati, da se spor razreši sporazumno. 

 

2.  Institucije za varstvo človekovih pravic

Zahtevek lahko vložite tudi pri posebnih institucijah za varovanje človekovih pravic, katerih naloga je ugotoviti, ali je prišlo do kršitve človekovih pravic.

Na nacionalni ravni sta to Varuh človekovih pravic, v določenih primerih pa tudi Ustavno sodišče.

Na mednarodni ravni se lahko obrnete na Evropsko sodišče za človekove pravice ali na Odbor Združenih narodov za človekove pravice

pomembno Vsaka izmed nacionalnih in mednarodnih organizacij za varovanje človekovih pravic ima posebne funkcije in pooblastila. Preberite več o institucijah za varovanje človekovih pravic in izvedite, kako vam lahko pomagajo.

Uveljavljanje odškodninskega zahtevka

Če vam lahko institucija, ki ugotavlja ali je do kršitve vaših pravic prišlo ali ne, prizna tudi odškodnino, jo morate zahtevati takoj, ko vložite zahtevek. V nasprotnem primeru boste morali plačilo odškodnine zahtevati ločeno. Ne pozabite, da se lahko odškodnina zagotovi v različnih oblikah in ni samo denarna. Lahko je tudi v obliki odprave posledic, ki ste jih utrpeli zaradi kršitve.

Zgolj nekatere izmed institucij, ki lahko ugotovijo kršitev vaših pravic, vam lahko tudi dodelijo odškodnino. Med njimi so na primer sodišča prve stopnje in Evropsko sodišče za človekove praviceOdbor za človekove pravice takih pristojnosti nima in lahko plačilo odškodnine zgolj priporoči .

Gradiva

Nazadnje posodobljeno 21/02/2022