Obstaja več načinov, kako lahko preprečite ali odpravite kršitev svojih pravic med kazenskim postopkom, v katerem ste priča. Če kršitev ni odpravljena, lahko na več načinov zahtevate odškodnino.

Pravice, ki jih imate kot priča

Če menite, da so vam bile v postopku pozivanja k pričanju ali sprejemanja vaše izjave kršene pravice, morate vložiti pritožbo pri

  • Predsedniku sodišča, če je zaslišanje opravil preiskovalni sodnik
  • Ministrstvu za notranje zadeve, če je izjavo vzela policija

Vaše zasebno življenje

Če menite, da vprašanja, ki so vam bila zastavljena med pričanjem, neupravičeno razkrivajo skrivnosti vašega zasebnega življenja, morate pritožbo vložiti:

  • pri preiskovalnemu sodniku med predkazenskim postopkom
  • neposredno sodišču s prošnjo, da se vprašanje med sojenjem prepove

Nezagotovitev zaščite

Če vam je bila zaščita zavrnjena, se lahko zoper odločitve sodišča pritožite.

Odškodnina

Če kršitev vaših pravic med sojenjem ni bila odpravljena, se morate obrniti na druge nacionalne ali mednarodne institucije za človekove pravice, da ugotovite, ali so bile vaše pravice kršene, in pridobite odškodnino.

Preberite več o odškodnini:

Poglobite se

Gradiva

Nazadnje posodobljeno 18/02/2022