Kot priča v kazenskem postopku morate pričati o informacijah, ki jih imate in so koristne za sojenje. Če ste pozvani kot priča, se morate odzvati vabilu in odgovarjati na vprašanja pred sodiščem.

Ko ste pozvani, da pričate kot priča, morate po zakonu obvezno priti na dan in ob času, ko ste povabljeni. Dolžni ste pošteno in resnicoljubno odgovoriti na vsa vprašanja, ki so vam postavljena. 

Obstajajo izjeme, ko ste pričanja oproščeni :

  1. Odklonite lahko pričanje zoper sebe ali svoje bližnje sorodnike
  2. Če bi to razkrilo informacije, ki so varovane kot vaša poklicna skrivnost. To velja le, če ste duhovnik, odvetnik, zdravnik, socialni delavec, psiholog ali kakšna druga oseba, za katero velja, da mora kot tajnost ohraniti tisto, za kar je izvedela pri opravljanju svojega poklica 
  3. Oproščen je urednik ali novinar glede razkritja vira informacij, razen v situacijah, ki jih določa zakon 

Če je zaradi vašega pričanja ogrožena vaša varnost ali varnost vaših družinskih članov, vas je država dolžna zaščititi.

Človekove pravice v kazenskem postopku

Če v kazenskem postopku pričate le kot priča in ne kot žrtev ali obtoženec, izid zadeve na vas ne vpliva neposredno. To pomeni, da čeprav ste prisotni na sojenju in pričate, ne veljate za udeleženca v kazenskem postopku. Zato za vas ne velja pravica do poštenega sojenja.

Vseeno mora država še vedno varovati vaše življenje in zdravje, zasebno in družinsko življenje ter druge pravice, na katere lahko vpliva dejstvo, da pomagate pri pregonu kaznivega dejanja. 

Sodelovanje v kazenskem postopku lahko vpliva na vaše človekove pravice, kot npr. na:

  • Pravico do zasebnega in družinskega življenja
  • Pravica zoper samoobtožbo
  • Pravico do življenja ali prepoved nečloveškega ravnanja v primeru kakršne koli resnične nevarnosti

primer Če ste prisiljeni odgovarjati na vprašanja, ki obremenjujejo vašega zakonca, je lahko kršena vaša pravica do družinskega življenja. Ali če ste priča in zaradi vašega pričanja obstaja resnična nevarnost za vaše življenje, lahko nezmožnost vaše zaščite privede do kršitve pravice do življenja.

Preberite več o svojih pravicah in dolžnostih kot priča ter o tem, kako se pritožiti, če menite, da so bile vaše pravice kršene.

Nazadnje posodobljeno 18/02/2022