V nekaterih primerih imate kot priča pravico, da ne pričate, in zavrnete odgovarjanje na določena vprašanja.

Pričanje zoper sebe ali družinskega člana

Pravico imate zavrniti pričanje proti sebi ali svojim družinskim članom. Če ste prisiljeni pričati proti sebi ali svojim družinskim članom, lahko to krši vašo pravico do poštenega sojenja ali pravico do družinskega življenja.

primer Če ste bili vpleteni v storitev kaznivega dejanja in ste ali bi lahko bili obtoženi, lahko zavrnete pričanje, če bi vas odgovori na vprašanja prisilili v samoobtožbo. Podobno lahko odklonite pričanje, če bi vaši odgovori obremenili vašega družinskega člana.

Poklicne skrivnosti

Poleg tega vas ni mogoče prisiliti, da pričate ali izročite svoje osebne zapiske, če ste na primer duhovnik, zagovornik ali psiholog. Ta prepoved se nanaša samo na informacije, ki ste jih prejeli pri opravljanju svojih poklicnih dolžnosti. Na primer:

  • Kot verski spovednik ste oproščeni pričanja o tem, o čemer se vam je spovedal obdolženec ali druga oseba.
  • Kot odvetnik, zdravnik, socialni delavec, psiholog, ipd. ne smete pričati o tem, za kar ste izvedeli pri opravljanju svojega poklica, če velja, da morate to ohraniti kot tajnost. 
  • Kot urednik ali novinar ne smete pričati glede razkritja vira informacij, razen če je razkritje nujno za preprečitev neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali za preprečitev izvršitve kaznivega dejanja, za katerega je predpisana kazen treh ali več let zapora, ter nekatera druga kazniva dejanja, predpisana z zakonom.

Zasebno življenje

Med pričanjem je treba zaščititi tudi pravico do zasebnega življenja, ki je vaša človekova pravica. Uradnik, ki vas zaslišuje, od vas ne sme zahtevati, da razkrijete podrobnosti iz zasebnega življenja, ki niso upravičene in potrebne za primer. Če se to zgodi med predkazenskim postopkom, morate vložiti pritožbo pri preiskovalnem sodniku. Če se to zgodi v sodni dvorani, morate od sodišča zahtevati, da prepove vprašanja, ki po vašem mnenju kršijo tajnost vašega zasebnega življenja.

Gradiva

Nazadnje posodobljeno 18/02/2022