Če pričate, je pomembno, da ste varni. V nasprotnem primeru vas mora država zaščititi pred kakršnokoli nevarnostjo.

Če je zaradi vašega pričanja ogroženo vaše življenje ali zdravje, vas je država dolžna zaščititi. V tem primeru imate pravico zahtevati posebno zaščito.

Posebna zaščita

Obstaja več situacij, v katerih lahko zaprosite za posebno zaščito: 

  • Zaradi vaše vloge pri odkrivanju kaznivega dejanja je prišlo do napada zoper življenje ali zdravje ali druge interese.
  • Zaradi vaše vloge pri odkrivanju kaznivega dejanja ste prejeli resnične grožnje zoper vaše življenje ali zdravje ali druge interese.
  • Pravih groženj še niste prejeli, vendar obstajajo zadostni razlogi za domnevo, da so vaše življenje, zdravje ali drugi interesi lahko ogroženi zaradi vaše vloge pri razkrivanju kaznivega dejanja. 

Posebno zaščito lahko zahtevate le, če se vaše pričanje uporabi za razkritje hudega ali posebno hudega kaznivega dejanja. Če pa sta zaradi vašega pričanja, četudi v primeru manj hudega kaznivega dejanja, resnično ogrožena vaše življenje in zdravje, vas bo država prav tako morala zaščititi.

Če vas ne zaščiti in ste zaradi vašega pričanja vi ali vam bližnji napadeni, lahko to, glede na okoliščine, krši vašo ali njihovo pravico do življenja ali prepoved nečloveškega ravnanja.

Kako prositi za zaščito

Zahteva

Če menite, da med kazenskim postopkom niste varni, morate od osebe, ki v tej fazi zadevo obravnava, zahtevati posebno zaščito. To je lahko policija, tožilec ali sodišče. Nekatere vrste zaščite lahko med postopkom odredi sodišče, druge pa odobri posebna komisija v skladu z Zakonom o zaščiti prič. Samo generalni državni tožilec lahko komisiji predlaga, da vas vključi v program za zaščito prič. Če torej tožilec, ki vodi zadevo, odloči, da vam je treba zagotoviti zaščito, bo ta predlog poslal generalnemu državnemu tožilcu. Če uradnik, ki vodi zadevo, odloči, da posebne zaščite ne potrebujete, mora takšna zavrnitev vsebovati zadostno utemeljitev. 

Pritožba

Če vam je bila zavrnjena zaščita in se s to odločitvijo ne strinjate, se lahko pritožite le na odločitev sodišča. V skladu z Zakonom o kazenskem postopku, in v kolikor drug zakon ne določa drugače, je rok za pritožbo zoper sodne odločbe 15 dni. Zoper odločbo komisije ni mogoče vložiti pritožbe.

Vrste zaščite

Obstaja več vrst posebne zaščite. Nekateri posebni zaščitni ukrepi vključujejo:

  • zagotavljanje fizične zaščite, 
  • spremembo identitete,
  • spremembo prebivališča, 
  • zavarovanje premoženja zaščitenih oseb itd.

Uradna oseba, ki sprejme odločitev o dodelitvi posebne zaščite, ima tudi pravico določiti katera vrsta zaščite je najprimernejša za vaš položaj.

Zasebno življenje

Vaše zasebno življenje mora biti med kazenskim postopkom zaščiteno. Fotografij, videoposnetkov ali kakršnih koli drugih posnetkov, posnetih med preiskavo, v medijih ni mogoče objaviti brez vašega dovoljenja. Ta gradiva se lahko objavijo le, če so potrebna za razrešitev kaznivega dejanja. Objava teh gradiv brez vašega dovoljenja in utemeljitev lahko povzroči kršitev vaše pravice do zasebnega življenja.

Gradiva

Nazadnje posodobljeno 01/03/2022