Če ste zaradi kaznivega dejanja utrpeli telesno ali moralno škodo ali če je bilo vaše premoženje poškodovano ali izgubljeno, imate pravico, da ste v kazenskem postopku priznani kot žrtev.

Status oškodovanca

Kot žrtev kaznivega dejanja imate v kazenskem postopku status oškodovanca, ki vam daje pravico:

  • sodelovati v kazenskem postopku
  • zahtevati odškodnino za škodo, ki vam je bila povzročena 

V kazenskem postopku imate kot žrtev nekatere osnovne pravice, kot so pravica do neodvisnega in nepristranskega sodišča, pravica do sodbe v razumnem roku, pravica do obrazložene odločitve in pravica do navzočnosti na obravnavi.

Človekove pravice na sodišču

Sodelovanje v kazenskem postopku lahko vpliva na več vaših človekovih pravic, kot so pravica do poštenega sojenja, pravica do zasebnosti in družinskega življenja ali celo pravica do življenja. 

primer Če ste kot žrtev pomagali pri preiskavi hudega kaznivega dejanja in je zato ogroženo vaše življenje, lahko nezmožnost vaše zaščite povzroči kršitev vaše pravice do življenja. Poleg tega lahko, če se sojenje nerazumno zavleče, vi pa niste prispevali k zavlačevanju, to privede do kršitve vaše pravice do poštenega sojenja.

Preberite več o pravicah in dolžnostih, ki vam zagotavljajo pošteno sojenje, ter o tem, kako se pritožiti, če menite, da so bile vaše pravice kršene.

Nazadnje posodobljeno 17/02/2022